×
TRK
KAYÜ Anasayfa
YÖKAK Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı

08.07.2021 Perşembe günü Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu hocamızın başkanlığında, Üniversitemiz yöneticileri ve birim kalite sorumlularının katıldığı Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı web üzerinden yapılmıştır. Prof. Dr. Ali Sınağ’ın mentörlüğünde YÖKAK Dış Değerlendirme Süreci ile ilgili Üniversitemizdeki hazırlıklar ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda farkındalık oluşturmak ve birimlerin neler yapması gerektiği ile bilgi verilmiştir.
08 Temmuz 2021 Perşembe