×
TRK
KAYÜ Anasayfa
Afiş ve İllistrasyon Yarışması Toplantısı

28 Mart 2021 Pazar günü, Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Afiş ve İllistrasyon yarışmasında yapılması gerekenler ve yol haritası üzerine komisyon üyeleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.28 Mart 2021 Pazar