×
TRK
KAYÜ Anasayfa
Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) Süreç Yönetimi ve Veri Sistemi Faaliyete Geçmiştir


Üniversitemiz Birim İç değerlendirmelerin bilgisayar ortamında yürütülmesi amacıyla ihtiyaç analizleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılarak Teknoparkta firma ile ortaklaşa çalışma sonucu bir yazılım üretilmiştir. Bu yazılımla Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) çalışmalarımız bu sistem üzerinden takip edilmekte Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi Süreç Yönetimi ve Veri Yönetim Sistemi farklı ihtiyaçlarımız çerçevesinde ortak çalışma ve akılla geliştirilmeye devam etmektedir.26 Mart 2021 Cuma