×
TRK
KAYÜ Anasayfa
Yazılım Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü Görevleri

Yazılım ve Tasarım Şube Müdürlüğü

  • Rektörlük ve bağlı birimlerin ile Başkanlık iş ve işlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler (Yazılım / program) üretmek/tasarlamak,
  • Uygulama yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, uygulama yazılımı gereksinimlerini belirlemek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeler yapmak.
  • İşletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek
  • Kullanıma alınan yazılımların mevcut durumu ile hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek ve raporlamak,
  • Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen uygulama yazılımları ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak, Üniversite internet (Web) sayfalarının sürekli yayınını sağlamak.
  • Ana internet sayfasının hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına, öğrencilerine ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
  • Üniversite ve bağlı birimlerin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını belirlemek ve içeriğe göre tasarımını oluşturmak, destek sağlamak veya temin etmek,
  • Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek. Çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak,
  • Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak / yaptırmak,
  • Üniversite içi bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek. Projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli eğitim, belge ve bilgileri vermek,